Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych - Świadectwo SEP.